Домен www.babloo.net зарегистрирован в интересах клиента.

Домен www.babloo.net зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name www.babloo.net has been registered on behalf of a client.